Skip to content

ZESPÓŁ

Poniżej poznasz zespół specjalistów pracujących w Centrum Psychoterapii Ciało i Umysł.

ZESPÓŁ

Patrycja Forfecka-Bąk

Jestem psychologiem, psychoterapeutką w procesie certyfikacji. Zajmuję się przede wszystkim psychoterapią indywidualną osób dorosłych oraz kobiet w okresie okołoporodowym w ramach prywatnej praktyki w Katowicach. Moje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Gliwicach, gdzie w ramach dziennego oddziału współprowadziłam grupy terapeutyczne dla osób z doświadczeniem kryzysu psychotycznego, w Ośrodku Leczenia Depresji i Nerwic „Sikornik” w Gliwicach, gdzie współprowadziłam grupę skierowaną dla osób cierpiących na zaburzenia nerwicowe oraz depresję. Prowadziłam konsultacje, pomoc psychologiczną oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych w ramach tamtejszej poradni. Ponadto pracowałam także Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, gdzie sporządzałam diagnozy psychometryczne, prowadziłam rozmowy wspierające z pacjentami oraz świadczyłam pomoc psychologiczną dla rodzin mieszkańców.

Ukończyłam  całościowe 4 – letnie szkolenie z zakresu psychoterapii organizowane przez Śląską Szkołę Psychoterapii w Gliwicach, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, szkolenie I stopnia z zakresu Psychodramy, szkolenie EMDR atestowane przez EMDR Europe. Ukończyłam roczne szkolenie dotyczące pracy z kobietami w ciąży i diadą matka – niemowlę w nurcie psychodynamicznym.

Pracuję przede wszystkim w nurcie psychodynamicznym, jednak w zależności od rodzaju zaburzeń, trudności i kontekstu życiowego pacjenta korzystam z uznanych podejść, szkół psychoterapeutycznych, które pozwalają skutecznie pomagać. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji grupowej i indywidualnej. 

Joanna Bednarska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, od 15 lat wspieram ludzi w rozwoju. Udzielam wsparcia psychologicznego i prowadzę sesję psychoterapii dla dorosłych w prywatnym gabinecie oraz online. Pracuje z osobami które przeżywają trudności związane z lękami, depresją, niskim poczuciem własnej wartości, kryzysami życiowych i panowaniem nad swoimi emocjami.

Prowadzę również terapię i wsparcie okołoporodowe kobiet w ciąży oraz młodych matek, które mierzą się na z obniżony nastrojem, przygnębienie, lękiem przed porodem a także depresją poporodową.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie SWPS. Obecnie poszerzam swoją wiedzę na pięcioletnim kursie psychoterapii w Katowickim Instytucie Psychoterapii, który spełnia wymogi dotyczące przyznawania certyfikatów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odbyłam również staż w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, gdzie pracowałam z rodzinami. Od lat wspieram pracowników w dużych organizacjach w budowaniu relacji, zarządzaniu stresem i kontrolowaniu emocji. Jestem także trenerką biznesu z zakresu rozwoju osobistego i umiejętności miękkich.

W pracy dostrajam się do Klienta by móc spojrzeć z jego perspektywy. Zakładam, że ludzie w danym momencie dokonują najlepszego dla siebie wyboru a moją rolą jest nakierowanie uwagi Klienta na kryjące się pod daną trudnością potrzeby i cele oraz na możliwości wyboru różnych zachowań. Szczególną uwagę zwracam na zasoby i siłę tkwiąca w Kliencie oraz możliwości ich wykorzystania w drodze do konkretnego celu.

 

„Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie jak jest. Sposób w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę.” ”Virginia Satir

Marta Broniszewska

Ukończyłam jednolite studia magisterskie o kierunku psychologia na Uniwersytecie Śląskim. Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji, w nurcie integracyjnym systemowo- ericksonowskim we Wrocławiu.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, dotkniętymi demencją a także borykającymi się z zaburzeniami psychicznymi. Na co dzień pracuję terapeutycznie z dorosłymi w obszarze radzenia sobie z lękiem, obniżonym nastrojem/ poczuciem własnej wartości a także z dziećmi/ młodzieżą dotkniętą zaburzeniami adaptacyjnymi, niedostosowaniem społecznym oraz zaburzeniami zachowania i emocji.

Cechuje mnie wrażliwość, empatia i dostrojenie się do uczuć pacjenta. Jestem otwarta na potrzeby klienta i dostosowuję pracę psychoterapeutyczną do indywidualnych możliwości i zasobów.
Psychoterapia jest dla mnie drogą pacjenta, a moją rolę postrzegam jako towarzyszenie danej osobie w jej indywidualnej podróży.

 

Gabinety

Umówmy się na spotkanie

Przyjazna atmosfera i indywidualne podejście do pacjenta