Skip to content

RODO

Szanowni Państwo,

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych oraz transparentności w procesach ich przetwarzania, prosimy o zapoznanie się z informacją na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu, w związku z tym prawach. Administratorem danych osobowych są Centrum Psychoterapii Ciało i Umysł, ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice, NIP 6462855354. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celach świadczenia usług terapeutycznych przez terapeutów zespołu Centrum Psychoterapii, w celach kontaktowych oraz w celach realizacji obowiązków podatkowych i księgowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do danych przetwarzanych przez Centrum Psychoterapii Ciało i Umysł jest możliwy po wcześniejszym poinformowaniu terapeuty. W przypadku, jeżeli dane te zostałyby ujawnione bądź narażone na ujawnienie, Centrum Psychoterapii Ciało i Umysł, jako administrator, ma obowiązek powiadomić PUODO i bezpośrednio samego zainteresowanego. Na Państwa prośbę, dane osobowe będą udostępniane podmiotom świadczącym usługi księgowe, wyłącznie w celach księgowych, tj. wystawianie faktur, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych. Adres mailowy do kontaktu w sprawach związanych z danymi osobowymi: psychoterapiacialoiumysl@gmail.com