Skip to content

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

Centrum Psychoterapii Ciało i Umysł oferuje psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Czas trwania: 50 min,
Cena: 180 zł

USŁUGI

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny. Jego celem jest poznanie trudności z jakimi zmaga się osoba zgłaszająca, zebranie wywiadu na temat historii życia oraz oceny jak dany problem wpływa na codzienne funkcjonowanie.

W trackie spotkania psycholog będzie chciał dowiedzieć się jak najwięcej, dlatego też mogą się pojawić konkretne pytania, aby zdiagnozować problem.

Konsultacje mogą obejmować od jednego do trzech spotkań, po których pojawi się informacja zwrotna ze wstępną hipotezą o źródle problemu i próbą znalezienia odpowiedniej formy wsparcia.

Na tym etapie psycholog może zaproponować różne formy psychoterapii takie jak:

– wsparcie psychologiczne,

– psychoterapię indywidualną u siebie lub u innego psychoterapeuty specjalizującego się w danej problematyce,

– psychoterapię grupową,

– psychoterapię rodzin i małżeństw

– leczenie stacjonarne w szpitalu

Ponadto może wskazać za zasadne, aby dodatkowo pacjent skontaktował się z lekarza psychiatrą, neurologiem czy endokrynologiem.

Psycholog nie ma uprawnień do wystawiania recept, ani wypisania L4.

Konsultacja trwa 50 minut cena to 180 zł.

Terminy umawiana są za pośrednictwem numeru telefonu 503127870

Można też napisać e-mail na adres: psychoterapiacialoiumysl@gmail.com


Psychoterapia indywidualna:

Podstawowym celem psychoterapii jest przyjrzenie się wewnętrznemu światu pacjenta, poprawa jego samopoczucia, nierzadko również pomoc w ustąpieniu objawów oraz ogólna lub bardzo konkretna zmiana w funkcjonowaniu jednostki. Wszystko to może zostać zrealizowane, tylko wtedy kiedy pacjent podczas trwania psychoterapii:

  • uwolni tłumione uczucia,
  • uświadomi sobie swoje prawdziwe potrzeby, pragnienia, fantazje i zacznie powoli się z nimi oswajać bez poczucia, że mogą one być w jakikolwiek sposób zagrażające, czy niewłaściwe. Dzięki temu używane wcześniej mechanizmy obronne przestaną być już potrzebne, a w ich miejsce pojawią się nowe dojrzałe strategie radzenia sobie, które w dojrzały sposób pozwolą zaspokoić tłumione impulsy, albo w bardziej świadomy sposób zaczną je kontrolować,
  • nabycie zdolności do odróżniania fantazji od rzeczywistości. Lęków i niepokojów,
  • zmiana interpersonalnych utrwalonych interakcji z opiekunami z dzieciństwa, ale również w bliskich relacjach lub tych, które stwarzają z różnych powodów najwięcej trudności.

Psychoterapia online

Osoby, które z różnych przyczyn nie mają możliwości korzystania z terapii w formie gabinetowej zapraszamy do umawiania wizyt online. Każdy z naszych specjalistów ma gotowość do pracy na odległość. Można się umówić w taki sam sposób, jak w przypadku wizyt stacjonarnych dzwoniąc pod numer telefonu, za pośrednictwem znanego lekarza lub maila: psychoterapiacialoiumysl@gmail.com.

Wymagana warunki techniczne:

Łącze internetowe o parametrach minimum: 10 Mbit/s download (ściąganie), 5 Mbit/s upload (wysyłanie). Jakiekolwiek urządzenie mobilne zaopatrzone w kamerę oraz mikrofon. Aplikacja, przez którą nastąpi spotkanie będzie ustalone bezpośrednio z terapeutą.

Leczone choroby:

Depresja, depresja poporodowa, lęki związane z porodem, kryzys w związku, niskie poczucie własnej wartości, nerwica lękowa, autoagresja, choroby psychosomatyczne, nerwica natręctw, zaburzenia odżywiania, DDA – dorosłe dzieci alkoholików, DDD – dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej, zaburzenia emocjonalne, myśli samobójcze, samookaleczenie, zaburzenia osobowości, nerwica, trudności w relacjach, lęki, borderline, fobie, kryzys zawodowy, kryzys życiowy, bezsenność, wsparcie okołociążowe, trichotillomania.

Najważniejszy jest ten pierwszy krok – uświadomienie, że potrzebujemy pomocy i poszukanie jej.

Umówmy się na spotkanie

Przyjazna atmosfera i indywidualne podejście do pacjenta